بررسی تطبیقی غایت فعل انسان از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما