تصحیح و تحقیق ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و المراد

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور

چکیده:

تصحیح تراث فقهی و اصولی، احیای میراث ارزشمند و تجلیل فقهای عالم اسلام است. برای تحقق یک گام کوچک در مسیر احیای اندیشه­های اصولی، با پیشنهاد و نظر اساتید، به تصحیح «ذریعة الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد» از ملأ لطف‌الله لاریجانی پرداخته شد؛ که حاشیه­ی گران‌سنگ بر فرائد الاصول شیخ اعظم می­باشد. تاکنون هیچ یک از آثار وی در قالب کتاب یا پایان‌نامه محور تصحیح واقع نشده است. وی از شاگردان صاحب جواهر و شیخ انصاری می­باشد و از فقهای مکتب نجف محسوب می‌شود. لاریجانی در این اثر به دلیل اهمیتی که کتاب فرائد الاصول دارد در مواضع دشوار کتاب به بیان نظرات خود و گاهی شرح مطلب پرداخته است، روش وی در این نگاره به صورت قوله، قوله می­باشد و تقریباً هفتاد درصد رسایل را تحشیه نموده است.

برای انجام تصحیح این کتاب، از چهار نسخه­ی کتابخانه­های مرعشی قم، مدرسه­ی سپه‌سالار، مدرسه­ی اسماعیله­ی شاهرود و آستان قدس رضوی استفاده شده است. نسخه­ی نخست که به خط مؤلف است، به عنوان نسخه­ی اساس محور کار قرار گرفت و دیگر نسخ با آن مقابله شد و موارد اختلافی، در موارد نیاز در پانوشت‌ها آورده شده است. در این پژوهش سعی شد به منابع و مصادر مورد استفاده­ی آخوند اَسکی دست یافته شود و در پانوشت­ها بدان­ها اشاره شده است.

در آغاز به معرفی شخصیت و زندگی ملأ لطف‌الله پرداخته شده و آثار و نسخ موجود از کتب وی معرفی شده که امید است فتح بابی گردد در تصحیح آثار این فحل گمنام عالم فقاهت.


کلید واژه ها: تصحیح متن ملا لطف‌الله لاریجانی آخوند اَسکی ذریعة الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد اصول فقه رسائل (فرائد الاصول)