سید مهدی خاموشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶علوم دینی و معارف اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
کارشناسی ارشد۱۳۶۹فقه و حقوق اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
دکترای تخصصی۱۳۸۱فقه و حقوق جزادانشگاه شهید مطهری (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیأت علمیرسمی قطعی(تنظیم نشده)۳۱

سوابق اجرایی

  • مدیر آموزش متوسط مدرسه‌عالی شهید مطهری از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰
  • ریاست سازمان تبلیغات اسلامی از سال ۱۳۸۰
  • عضو هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  • عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • عضو شورای فرهنگ عمومی کشور
  • از اعضای هیئت نظارت بر نشر کتاب در حوزه بزرگسال از سال ۱۳۹۲