مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی بر اساس ارزش‌های اسلامی؛ مورد مطالعه: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامیسید مهدی خاموشی - ابوالفضل نظریاندیشه مدیریت راهبردی، شماره ۴پاییز و زمستان ۱۳۸۷
۲بررسی و تحلیل موضوع کفایت در متولی موقوفاتسید مهدی خاموشیپژوهش‌های دینی، شماره ۴۲بهار و تابستان ۱۴۰۰
۳مستندات روایی ماده ۴۵۳ قانون مدنی ایران و نقد فقه الحدیثی آنسید مهدی خاموشی - سید رحیم حسینی - سید مصطفی ملیحیپژوهش‌های دینی، شماره ۳۶بهار و تابستان ۱۳۹۳
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.