پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱حقوق زن در خانواده از نگاه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با مطالعه تطبیقی مذاهب فقهی در اسلامملیحه اسمعیلیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ فروردین ۱۳۸۸
۲رژیم حقوقی حاکم بر روابط غیرمالی زوجینحمید اسدی سمسانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۴ بهمن ۱۳۸۶
۳سقط‌جنین و احکام حقوقی و فقهی مترتب بر آنطیبه طالبی عقداکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۲ تیر ۱۳۸۶