ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی بر اساس ارزش‌های اسلامی؛ مورد مطالعه: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

نویسندگانسید مهدی خاموشی - ابوالفضل نظری
نشریهاندیشه مدیریت راهبردی، شماره ۴
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۱۹۰ - ۱۵۵
شماره سریال۴
شماره مجلد۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپاییز و زمستان ۱۳۸۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

مسئله فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر معنای ویژه‌ و مهمی یافته است. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از جمله سازمان‌هایی است که می‌توان‌ آن را جزء نهادهای فرهنگی قلمداد کرد. اساسنامه حوزه هنری چند هدف اصلی را برای آن‌ برشمرده است. از آن میان فراهم ساختن زمینه رشد، شکوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت‌ اسلامی و متعهد به ارزش‌های انقلاب اسلامی، بهره گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی و ارزش‌های اسلامی و فضائل اخلاقی و ایجاد زمینه رشد استعدادها و خلاقیت‌های هنری و ادبی از طریق‌شناسایی، تربیت، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته مسلمان است. در این‌ شرایط و با توجه به نیازهای امروز جامعه اسلامی و نقش کلیدی هنر و مدیریت هنری، به نظر می‌رسد ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی در مدیریت فرهنگی و هنری کشور، می‌تواند فضای عمومی این بخش را از حرکت به سوی نوعی سردرگمی نجات دهد. این مقاله به دنبال‌ ارزیابی تصمیمات استراتژیک حوزه هنری به عنوان یک نهاد فرهنگی است تا از رهگذر شناسایی دوره‌های تصمیم‌گیری و تصمیمات آن به هدف خود در جهت انطباق با ارزش‌های‌ اسلامی دست یابد.

tags: فرهنگ اسلامی، استراتژی، تصمیم‌گیری استراتژیک، مدیریت استراتژیک، برنامه‌ریزی فرهنگی، مدیریت استراتژیک فرهنگی، حوزه هنری