منیره پلنگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶علوم و معارف اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
کارشناسی ارشد۱۳۷۰فلسفه و حکمت اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
دکترای تخصصی۱۳۷۷فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)عضو هیئت علمی - مدیر گروه فلسفهرسمی قطعیتمام وقت۲۹