منیره پلنگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶علوم و معارف اسلامیشهید مطهری
کارشناسی ارشد۱۳۷۰فلسفه و حکمت اسلامیشهید مطهری
دکتری۱۳۷۷فلسفه و کلام اسلامیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهریعضو هیئت علمی - مدیر گروه فلسفهرسمی قطعیتمام وقت۲۸