پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱یقین آوری قاعده الاتفاقی در اندیشه ابن سیناراضیه لاهوتیانکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۲۴ بهمن ۱۳۹۶
۲جایگاه معرفت در ایمان از دیدگاه ملاصدرارضوانه قاطعکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۰۱ آذر ۱۳۹۴
۳توجیه تفاوت ادراک انسانها بر اساس مبانی فلسفی ملاصدراریحانه حاج علی اکبریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۲۹ دی ۱۳۹۳
۴ترجمه و معرفی بخشی از کتاب: Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam»، نوشته Harry Austryn Wolfsonفاطمه مقدمیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۰۳ اسفند ۱۳۹۱
۵نسبت عقل و وحی از دیدگاه فارابینجمه سادات رادفرکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۳۱ شهریور ۱۳۸۹
۶ادراک حسی در فلسفه اسلامیزینب عسگریانکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۰۸ آبان ۱۳۸۷
۷سیر تکاملی انسان در حکمت ملاصدرامعصومه سالککارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۲۰ دی ۱۳۸۵
۸علم حضوری در فلسفه اسلامی و رابطه آن با معرفت شناسیمهناز کهندانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۱۸ مهر ۱۳۸۳
۹تمایز فردی انسان ها بعد از مرگ از منظر ابن سینا، ابن رشد و ملاصدراحانیه ابراهیمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۱۰بررسی دایره مدرکات واهمه و نحوه حصول آنها برای نفس از نظر ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدراسارا ایزدی داناکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۱۱نظام معرفت شناسی سهروردیزینب موسوی نژادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۱۷ بهمن ۱۳۹۴
۱۲تبیین سنخیت علت و معلول در اندیشه ملاصدرا بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی وجودفاطمه موحدی نژادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۲۰ خرداد ۱۳۹۴
۱۳ابعاد هستی شناسانه و معرفت شناسانه خیال از دیدگاه سهروردی و ملاصدرازینب محمد نژادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۲۹ دی ۱۳۹۳
۱۴بررسی ارتباط هستی شناسانه نور و ظلمت در اندیشه سهروردیفاطمه معظمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۱۳ اسفند ۱۳۹۲
۱۵نظریه عصمت از دیدگاه شیخ صدوق و شیخ مفیدفاطمه مهدوی سرشتکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۰۹ آذر ۱۳۹۲
۱۶اصالت ماهیت از دیدگاه دوانیفاطمه حسینکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۱۵ تیر ۱۳۹۲
۱۷بررسی اندیشه های اشراقی غزالی در رساله مشکوه الانوارالهام دلاوری مرقیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۲۹ مهر ۱۳۹۱
۱۸ترجمه و مقدمه بر بخش اول کتاب Plotinus -نوشته Lloyd P. Gersonصدیقه سجادیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۲۴ خرداد ۱۳۹۰
۱۹غایت حرکت در حکمت متعالیه و مقایسه آن با دیدگاه ابن سیناسمیه قاسمی نراقیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۱۴ اسفند ۱۳۹۲
۲۰بررسی نظریه حیث التفاتی در تفکرات ابن سینا و برنتانوسمانه جوادیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۲۶ خرداد ۱۳۹۲