مهدی ساعتچی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۱فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه علامه طباطبائی
دکترای تخصصی۱۳۹۶کلام اسلامیدانشگاه شهید مطهری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهریعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مقطع کارشناسی ارشد:

  • حکمت اشراق، عرفان نظری، کلام، تفسیر فلسفی

مقطع کارشناسی:

  • فلسفۀ اسلامی، کلام اسلامی، حکمت مشاء، حکمت اشراق، عرفان نظری، تفسیر فلسفی

 

  • عضو هیئت مدیره انجمن علمی فلسفۀ دین ایران، تهران (از دی 1402)
  • عضو کمیتۀ علمی همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید، مؤسسه حکمت سهروردی با همکاری سایر مراکز دانشگاهی، زنجان (اردیبهشت ۱۴۰۲)
  • عضو کمیتۀ فلسفۀ دین تحلیلی، انجمن علمی فلسفۀ دین ایران، تهران (از دی ۱۴۰۰ تا 1402)
  • دبیر و عضو کمیتۀ علمی همایش برخط آیندۀ فلسفه در ایران، دانشگاه شهید مطهری (آبان ۱۴۰۰) 
  • دبیر کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن؛ دانشگاه شهید مطهری با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی (آذر ۹۸)
  • دبیر نشست روز جهانی فلسفه؛ دانشگاه شهید مطهری (آبان ۹۸)

 

فلسفۀ اسلامی، کلام اسلامی، متافیزیک، فلسفۀ دین، عرفان نظری

سوابق پژوهشی

عضو کمیتۀ علمی همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید (اردیبهشت 1402)

عضو انجمن علمی فلسفه دین ایران

برنامه کاری هفتگی

نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402
روز 8 - 10 10 - 12 13-15 15-17
شنبه حضور تدریس حضور ــــــــ
یکشنبه تدریس تدریس ــــــــ ــــــــ
دوشنبه ــــــــ جلسه گروه ــــــــ ــــــــ
سه شنبه حضور تدریس تدریس تدریس
چهارشنبه تدریس درس آزاد حضور ــــــــ
         
دانشجویان محترم، لطفاً جهت مراجعه در ساعات «حضور» از یک روز قبل هماهنگ فرمایید.