مهدی ساعتچی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۱فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه علامه طباطبائی
دکترای تخصصی۱۳۹۶کلام اسلامیدانشگاه شهید مطهری

سوابق اجرایی

مقطع کارشناسی ارشد:

حکمت اشراق، عرفان نظری، کلام

مقطع کارشناسی:

فلسفۀ اسلامی، کلام اسلامی، حکمت مشاء، حکمت اشراق، عرفان نظری، تفسیر فلسفی قرآن 

 

دبیر نشست روز جهانی فلسفه؛ دانشگاه شهید مطهری (آبان ۹۸)

دبیر اجرایی کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن؛ دانشگاه شهید مطهری با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی (آذر ۹۸)

فلسفۀ اسلامی، کلام اسلامی، متافیزیک، فلسفۀ دین، عرفان نظری