مهدی ساعتچی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۱فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه علامه طباطبائی
دکترای تخصصی۱۳۹۶کلام اسلامیدانشگاه شهید مطهری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهریعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

مقطع کارشناسی ارشد:

حکمت اشراق، عرفان نظری، کلام، تفسیر فلسفی

مقطع کارشناسی:

فلسفۀ اسلامی، کلام اسلامی، حکمت مشاء، حکمت اشراق، عرفان نظری، تفسیر فلسفی

 

عضو کمیتۀ فلسفۀ دین تحلیلی، انجمن علمی فلسفۀ دین ایران، تهران (از دی ۱۴۰۰)

دبیر و عضو کمیتۀ علمی همایش برخط آیندۀ فلسفه در ایران، دانشگاه شهید مطهری (آبان ۱۴۰۰) 

دبیر کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن؛ دانشگاه شهید مطهری با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی (آذر ۹۸)

دبیر نشست روز جهانی فلسفه؛ دانشگاه شهید مطهری (آبان ۹۸)

 

فلسفۀ اسلامی، کلام اسلامی، متافیزیک، فلسفۀ دین، عرفان نظری