مهدی ساعتچی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۱فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه علامه طباطبائی
دکترای تخصصی۱۳۹۶کلام اسلامیدانشگاه شهید مطهری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)عضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت طرح مشمولان

سوابق اجرایی

مقطع کارشناسی ارشد:

حکمت اشراق، عرفان نظری، کلام

مقطع کارشناسی:

فلسفۀ اسلامی، کلام اسلامی، حکمت مشاء، حکمت اشراق، عرفان نظری، تفسیر فلسفی قرآن 

 

دبیر و عضو کمیتۀ علمی همایش برخط آیندۀ فلسفه در ایران، دانشگاه شهید مطهری (آبان ۱۴۰۰) 

دبیر کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن؛ دانشگاه شهید مطهری با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی (آذر ۹۸)

دبیر نشست روز جهانی فلسفه؛ دانشگاه شهید مطهری (آبان ۹۸)

 

فلسفۀ اسلامی، کلام اسلامی، متافیزیک، فلسفۀ دین، عرفان نظری