برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فلسفه اسلامی۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 15-13 و چهارشنبه 10-08
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
منابع

نهایة الحکمة: مراحل پنجم، ششم و هفتم

عنوان حکمت اشراق۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه‌شنبه ساعت 12-10
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
منابع

دریافت کتاب حکمة الاشراق سهروردی

فایل پیوست اول طرح درس حکمت اشراق 1 کارشناسی.pdf
عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه‌شنبه ساعت 10-08
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
منابع

دریافت کتاب حکمة الاشراق سهروردی

جزوۀ جلسۀ اوّل

فایل پیوست اول طرح درس حکمت اشراق 2 کارشناسی ارشد.pdf
عنوان حکمت اشراق ۱.۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 10-08
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
عنوان فلسفه اسلامی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

کتاب نهایه الحکمه علامه طباطبائی

عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حکمت اشراق۱.۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد