برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان حکمت اشراق۱.۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 10-08
مکان برگزاری واحد مرکزی، ساختمان آموزش، کلاس شهید قرشی
فایل پیوست اول طرح درس حکمت اشراق 1.2 کارشناسی ارشد.pdf
عنوان فلسفه اسلامی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 09-08 / سه شنبه 09-08 / چهارشنبه 14-13
مکان برگزاری واحد مرکزی، ساختمان آموزش، کلاس شهید دباغی
عنوان حکمت مشاء۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 12-10 / سه شنبه 12-10
مکان برگزاری واحد خواهران تهران
عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری واحد خواهران تهران
طرح درس

دریافت طرح درس

عنوان فلسفه اسلامی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حکمت اشراق۱.۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

دریافت طرح درس

عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فلسفه اسلامی۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 15-13 و چهارشنبه 10-08
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
منابع

نهایة الحکمة: مراحل پنجم، ششم و هفتم

عنوان حکمت اشراق۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه‌شنبه ساعت 12-10
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
منابع

دریافت کتاب حکمة الاشراق سهروردی

فایل پیوست اول طرح درس حکمت اشراق 1 کارشناسی.pdf
عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه‌شنبه ساعت 10-08
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
منابع

دریافت کتاب حکمة الاشراق سهروردی

جزوۀ جلسۀ اوّل

فایل پیوست اول طرح درس حکمت اشراق 2 کارشناسی ارشد.pdf
عنوان حکمت اشراق ۱.۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 10-08
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
عنوان فلسفه اسلامی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

کتاب نهایه الحکمه علامه طباطبائی

عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حکمت اشراق۱.۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد