پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱تطور هستی‌شناسی حالات ادراکی در فلسفۀ اسلامیفائزه بنی‌خزاعیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۲۵ بهمن ۱۴۰۱
۲نقش هستی‌شناختی اعمال شرعی و اخلاقی در زندگی پس از مرگ از دیدگاه علامۀ طباطبائیزهرا کوهسارکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۳۰ مهر ۱۴۰۱
۳آراء کلامی عمادالدین طبری با تکیه بر مسألۀ امامتمژده صادقی قهرودیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۳۰ بهمن ۱۴۰۰
۴تصحیح تحقیق و مقدمه رساله العلم و العمل سعد بن منصور بن کمونهمنیره سادات ابوالمعالی حسینیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۲۷ اسفند ۱۳۹۷