کتاب‌ها

نمایش 1 تا 4 مورد از کل 4 مورد

فرهنگ گفت‌وگو (گفت‌وگوهایی در باب گفت‌وگو)

فرهنگ گفت‌وگو (گفت‌وگوهایی در باب گفت‌وگو)

ناشر : انتشارات سروش

نویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

فلسفه تطبیقی و میان فرهنگی (چالش‌ها و کاوش‌ها)

فلسفه تطبیقی و میان فرهنگی (چالش‌ها و کاوش‌ها)

ناشر : انتشارات نقد فرهنگ

نویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان
حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه

حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه

ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

رنسانس قدسی: نقد و بررسی عرفان‌های نوظهور و جنبش‌های نوین دینی (NRM) در جهان معاصر

رنسانس قدسی: نقد و بررسی عرفان‌های نوظهور و جنبش‌های نوین دینی (NRM) در جهان معاصر

ناشر : وثوق

نویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان
Mohammad Hassan Yaghoubina

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۵