پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱الهیات فطرت مبتنی بر معناشناسی آن از منظر شهید مطهری و میرزا مهدی اصفهانیمحمدمهدی ریاحیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲نسبت اخلاق با مصلحت در فقه و حقوق کیفری و تبیین کاربست معیارهای اخلاقی آنزهرا میرزازادهدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ مرداد ۱۴۰۱