پایان‌نامه‌ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۴۱آثار و احکام عجز از پرداخت دین از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مصرزینب سلیمانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ آبان ۱۳۹۴
۴۲تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آنطاهره محمدعلی میرزاییکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۲ آبان ۱۳۹۴
۴۳حقوق جنین و کودک عقب‌مانده ذهنی و جسمی از منظر فقه و حقوق موضوعهالهام حاتمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۰ آبان ۱۳۹۴
۴۴بررسی فقهی و حقوقی تفسیر متون به نفع متهماحمد زهرویکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۸ مهر ۱۳۹۴
۴۵تولی و تبری با رویکرد ویژه به فقه حکومتیملیحه خداشاهیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ شهریور ۱۳۹۴
۴۶نجاست یا طهارت اسپرم و معامله مترتب بر آن از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعهجواد پوررضاکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۶ دی ۱۳۹۳
۴۷مراتب حکم از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی (ره) و آثار مترتب بر آنعلی‌اکبر زال‌پورکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ آبان ۱۳۹۳
۴۸مبانی و احکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (یهودیت، مسیحیت و زرتشت) در فقه اسلامیفرزانه کرمیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ شهریور ۱۳۹۳
۴۹بررسی فقهی حقوقی شروط عدمی در نکاحعطیه لاله رنگکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۴ دی ۱۳۹۲
۵۰بررسی فقهی نهادهای حمایت از زنان بی‌سرپرست و بد سرپرستسمیه تاجیککارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۶ آذر ۱۳۹۲
۵۱الزام حکومتی پوشش در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایرانآمنه ایمانی‌پورکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۱ آبان ۱۳۹۲
۵۲محدودیت در فضای مجازی با تکیه‌بر فقه و حقوق ایرانسهیلا دیوسالارکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۷ مهر ۱۳۹۲
۵۳مسئولیت‌ها و اختیارات حکومت اسلامی در برقراری عفت عمومیسمانه پرویانکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۷ مهر ۱۳۹۲
۵۴نهی در معاملات و تأثیر آن در استنباطات فقهیسید علی فروغی آرانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۳ مهر ۱۳۹۲
۵۵راهکارهای تحکیم نهاد خانواده از منظر فقه امامیه و حقوق ایرانسعید فرسادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۳۹۲
۵۶بیع شرط از دیدگاه مذاهب خمسه حقوق ایران و مصرعلیرضا آبینکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۴ فروردین ۱۳۹۲
۵۷مبانی فقهی حفاظت از محیط‌زیستسمیه رجب‌زاده آرانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۸ اسفند ۱۳۹۱
۵۸بررسی قاعده وجوب عقلی دفع ضرر محتمل و تبیین آثار آن در فقه و حقوق اسلامیهادی آقایی‌پور خافکوئیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ شهریور ۱۳۹۱
۵۹احکام کالای قاچاق در فقه امامیه و حقوق ایراناسماعیل شهاب سامانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ مهر ۱۳۹۰
۶۰نظریه تعمیم متعلقات زکات در فقه امامیه و جایگاه آن در منابع مالی حکومت اسلامیزهرا تابشکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۳۸۹