جرائم زیست محیطی در فقه و حقوق

جرائم زیست محیطی در فقه و حقوقنویسنده (ها) : سید محمدصادق موسوی
ناشر : سنجش و دانش
آخرین بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۰۵-۱۲۲۸-۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۱۰۴
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: