عطیه زندیه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰فلسفه محضدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵فلسفه محضدانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۸۵فلسفه محضدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهریعضو هیأت‌علمیآزمایشیتمام وقت۱۱