مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱«همسویی قران و عرفان در عبادت معرفت اندیشانه و معرفت عبادت گونه»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا1397/3/1
۲«فضای مجازی، ایجاد خیال منفصل انسانی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا1396/3/1
۳«جامعیت و عدم جامعیت معرفت انسان و تاثیر آن بر نگرش فلسفی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا1395/3/1
۴«رابطه نظم تکوینی و تشریعی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا1394/3/1
۵«انسان شناسی فلسفی و صلح»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا1393/3/1
۶«پیوند نظر و عمل در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیههمایش امام خمینی و تربیت اسلامی1390/3/20
۷«تاثیر عشق متعالی در اخلاق متعالی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا1390/3/1
۸«تفکیک و تباین علم و دین»عطیه زندیهمبانی فلسفی علوم انسانی1389/10/15
۹«انسانیت به روح است نه به جسم»عطیه زندیههمایش ملی مناسب سازی محیط شهری1385/4/10
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.