پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱گونه های دین ورزی بر اساس آرای سید حیدر آملی و عبدالکریم سروشمعصومه عامریدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۰ بهمن ۱۴۰۰
۲اسفار معنوی در عرفان اسلامی و سنت افلاطونیلیلا افتخاریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ مهر ۱۴۰۰
۳«اسفار معنوی در عرفان اسلامی و سنت افلاطونی»لیلا افتخاریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ مهر ۱۴۰۰
۴نسبت میان نظر و عمل در کمال انسان از نظر ملاصدرا و کی یر کگوررایحه امیدوارکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۱۷ خرداد ۱۳۹۹
۵نسبت میان نظر و عمل در کمال انسان ازنظر ملاصدرا و کی‌یر کگوررایحه امیدوارشهریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۷ خرداد ۱۳۹۹
۶نقد دین‌شناسی دریدایی با تکیه بر آراء علامه طباطباییمهدی عسکرزادهدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ مهر ۱۳۹۸
۷«نقد دین شناسی دریدایی با تکیه بر آراء علامه طباطبایی»مهدی عسگر زادهدکتریاستاد مشاور۲۷ مهر ۱۳۹۸
۸«وحی از منظر علامه طباطبایی و ریچارد سویین برن»سیده لیلا موسویکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۳۱ خرداد ۱۳۹۷
۹«نقد انگاره اسلام پژوهان غربی درباره تأثیر مکتب گنوسی بر آموزه‌های شیعه اثنی‌عشری»سید رضا قائمی زرکناریدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ مهر ۱۳۹۶
۱۰«انواع خودآگاهی نزد ارسطو و ابن سینا»سنا فیروزهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۳۰ شهریور ۱۳۹۶
۱۱انواع خودآگاهی نزد ارسطو و ابن‌سیناسنا فیروزهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۶
۱۲«مسأله وجودی شر»حورا باقریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۳۱ مرداد ۱۳۹۶
۱۳«بررسی سازگاری درونی و بیرونی اندیشه ابن سینا در باب رابطه معجزه و نفس نبی»مرضیه غفاری ریسمانچیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۱۱ بهمن ۱۳۹۴