«همسویی قران و عرفان در عبادت معرفت اندیشانه و معرفت عبادت گونه»

نویسندگانعطیه زندیه
همایشهمایش ملی ملاصدرا
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷-۰۳-۰۱
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله