«پیوند نظر و عمل در اندیشه امام خمینی»

نویسندگانعطیه زندیه
همایشهمایش امام خمینی و تربیت اسلامی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰-۰۳-۲۰
محل برگزاری همایشقم
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله