«انسان شناسی فلسفی و صلح»

نویسندگانعطیه زندیه
همایشهمایش ملی ملاصدرا
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳-۰۳-۰۱
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله