«فضای مجازی، ایجاد خیال منفصل انسانی»

نویسندگانعطیه زندیه
همایشهمایش ملی ملاصدرا
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶-۰۳-۰۱
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله