«فلسفه و آینده»

نویسندگانعطیه زندیه
نشریهکتاب ماه
شماره صفحات۸۳-۹۱
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاراسفند ۱۳۸۶
رتبه نشریهعلمی - آموزشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله