فقه استدلالی مباحث شروط مکاسب شیخ انصاری (متون فقه کارشناسی ارشد و دکتری)نویسنده (ها) : سیدعلیرضا فروغی
Seyed Alireza Foroughi
ناشر : مجمع علمی و فرهنگی مجد
آخرین بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷
شابک : ۹- ۹۸۳- ۱۹۳- ۶۰۰- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: