مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱نقدی بر اندیشه شیخ اعظم انصاری؛ پیرامون ولایت مطلقه فقیه در کتاب مکاسبمحمد بهرامی خوشکارحکومت اسلامی - شماره ۷۰زمستان ۱۳۹۲
۲قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)محمد بهرامی خوشکار - عائکه قاسم زادهراهبرد - شماره ۶۵زمستان ۱۳۹۱
۳الحدود تدرء بالشبهاتمحمد بهرامی خوشکارفصلنامه دیدگاه های حقوقیزمستان 1376
۴تحلیل عقد و «اصالة اللزوم» آن در قانون مدنیمحمد بهرامی خوشکارفصلنامه دیدگاه های حقوقیزمستان 1376
۵مقاله خشونت خانگی علیه زنان در پرتو نظام حقوق بشر بین المللمحمد بهرامی خوشکارمجله علمی پژوهشی حقوق پزشکیتابستان1400
۶قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیهمحمد بهرامی خوشکار - عائکه قاسم زادهفقه اهل‌بیت (ع) - شماره ۶۶ و ۶۷تابستان و پاییز ۱۳۹۰
۷مبانی فقهی و اخلاقی تشکیل حکومت اسلامیزری فیروزکاه - محمد بهرامی خوشکاراخلاق در علوم و فناوری - شماره ۵۳تابستان ۱۳۹۹
۸شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعیمحمد بهرامی خوشکارحکومت اسلامی - شماره ۶۴تابستان ۱۳۹۱
۹وضعیت حقوقی قراردادهای معارض با عقد معلقمحمد بهرامی خوشکار - عباس عسگریفقه و حقوق خصوصی - شماره ۴پاییز و زمستان ۱۳۹۸
۱۰تاثیر فقهی و حقوقی استیذان از زوج در حکم خروج زوجه از منزلمحمد بهرامی خوشکار - مرتضی بهرامی خوشکار - زهره فاتحیشهر قانون - شماره ۲۰پاییز و زمستان ۱۳۹۶
۱۱موارد مجاز افشاء اسرار در حقوق ایران و فقه امامیهمحمد بهرامی خوشکار - رضا بهرامی خوشکار - سمیرا احمدیان مقدمشهر قانون - شماره ۱۸پاییز و زمستان ۱۳۹۵
۱۲جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری انحرافی در اسلاممحمد بهرامی خوشکار - حسن جعفریپژوهش‌های سیاسی جهان اسلام - شماره ۱۳پاییز ۱۳۹۳
۱۳مبانی فقهی کشت و استعمال مواد مخدر و تاثیر آن بر رفاه اجتماعیمحمد بهرامی خوشکار - محمد اسدی مهماندوست - شیما اسمعیل‌زاده مقدم برازقتحقیقات رفاه اجتماعی - شماره ۳پاییز ۱۳۹۱
۱۴بررسی مباحث نوظهور در ذبح شرعی با ابزار جدیدمحمد بهرامی خوشکار - محمدحسین محمدیفقه و مبانی حقوق اسلامی - شماره ۸ و ۹پاییز ۱۳۹۰
۱۵بررسی موارد ضرورت سقط جنین در فقه وحقوقمحمد بهرامی خوشکار-بتول حاجتیفصلنامه الهیاتبهار1393
۱۶آبروی مومن در اجرای علنی حدودمحمد بهرامی خوشکار-مهدیه خانیفصلنامه الهیاتبهار1392
۱۷حقیقت «عقد بیع» با تاکید بر واقعیت عرفی در فقه امامیه با نگاهی بر نظام حقوقی ایرانصادق صیادی - محمد بهرامی خوشکار - سید سعید حسینی یکتامطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق - شماره ۴۳بهار و تابستان ۱۴۰۰
۱۸مبانی فقهی پیشگیری از وقوع جرم و مصادیق آن در حقوق اسلاممحمد بهرامی خوشکار - زهرا زارع نیستانکفقه و مبانی حقوق اسلامی - شماره ۱۰ و ۱۱بهار ۱۳۹۱
۱۹مقاله تحلیل مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری خشونت علیه زنانمحمد بهرامی خوشکارمجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی1400
۲۰بررسی فقهی و حقوقی محدودیت ورود نیروهای امنیتی به حریم خصوصی اشخاصمحمد بهرامی خوشکار-محمد علی اکبرپور-سعید ولیزاده شیراننشریه علمی پژوهشی امنیت پژوهی1393
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.