پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱حق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری با تأکید بر حقوق ایرانقدرت‌الله ابراهیمی فرانیدکتریاستاد مشاور۱۱ بهمن ۱۳۹۵
۲مؤلفه‌های کارآمدسازی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادها از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکامحمدهادی رستمیکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۰ بهمن ۱۳۹۷
۳حجیت و اعتبار غلبه در اصول فقهی و حقوقی مرتبت بر آنرضا حیدری تشنیزیکارشناسی ارشداستاد مشاورسالن اجتماعات/ دانشگاه شهیدمطهری (ره)۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹