پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱حق بازپروری بزهکاران در فقه و حقوق ایرانابوالفضل راجیکارشناسی ارشداستاد راهنماسالن اجتماعات دانشگاه شهیدمطهری (ره)۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹